UITWERKEN VAN TECHNISCHE SPECIFICATIES

Maritime Technical Superintendency is een no-nonsense maritiem dienstverlener, gespecialiseerd in reparaties, renovaties en ombouw van schepen.

  • Wij zijn graag bereid aan boord van uw schip een volledige inspectie uit te voeren en een gedetailleerde reparatie- en/of onderhoudsspecificatie uit te werken op basis waarvan u kunt kiezen voor de voor u meest optimale oplossing.
  • Om de belasting op uw team te verminderen, zijn wij echter ook in staat de specificatie uit te werken op basis van informatie ontvangen uw schip en/of de superintendent.
  • In samenwerking met onze partners zijn wij bovendien in staat aan de hand van niet-destructief onderzoek diktes te meten voor het vervangen van staal en inspecties onderwater uit te voeren voor eventuele problemen onder de waterlijn.